Hivatalos adatok: 

Cégnév: Disciplina Kiadó Kft.

Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 45. 3. em. 9.

Postacím: Disciplina Kiadó Kft. , 7623 PécsRét u. 45. 3. em. 9.

Adószám: 24974389-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-081034

Bankszámlaszám: 50800111-15391865

Képviselő: Tóth Tamás

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1. Rendelés, szállítás

1.1 Minden Vevő, aki a Disciplina Kiadó Kft. webáruházából (továbbiakban Disciplina webáruház), vagy e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen) terméket rendel, kijelenti, hogy rendelésével egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzat feltételeit.

1.2 A Disciplina webáruházban rendelés kizárólag elektronikus úton történhet, a weboldalon található kosár használatával és a szállítási adatok (név, cím, telefonszám, email cím) megadásával.

1.3 E-mailes megrendelés esetén az 1.2 pontban szereplő adatok megadása szintén feltétele a rendelésnek. Ezen felül e-mailben szükséges megadni a termék pontos megnevezését, a megrendelt mennyiséget, valamint a fizetés ill. szállítás módját.  

1.4 A megrendelést akkor tekintjük befejezettnek, ha a kifizetés megtörtént. A fizetés banki átutalással történhet (Számlaszám: 50800111-15391865)A fizetést akkor tekintjük teljesültnek, amikor a megrendelt áru ellenértéke számlánkon jóváírásra kerül. 

1.5 A webáruházba érkezett minden megrendelés feldolgozását követően e-mailben visszaigazolást küldünk a megrendelésről. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül, regisztrált felhasználó esetén utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.  

1.6 Termékeinket elsősorban belföldön szállítjuk ki. Normál belföldi szállítási idő: 3-4 munkanap. Külföldi kiszállítási igény esetén előzetes, e-mailes egyeztetés szükséges. (Kivételt képeznek ez alól az e-könyv kategóriába eső termékek.) A termékek rendelkezésre állása az adott termék leírásában szerepel.  

1.7 Az e-könyvek rendelése, a fizetési feltételek kivételével, az előzőeknek megfelelően, kiszállítása a többi terméktől eltérően működik. E-könyv esetén a fizetés csak előzetes banki átutalással lehetséges. Miután a vételár jóváírásra kerül számlánkon, 3 munkanapon belül e-mailben elküldjük a vásárolt e-könyvet. Az üzenet tartalmazza az e-könyvet (xxxx formátumban), valamint az ahhoz tartozó felhasználási segédletet.  

1.8 A Disciplina Kiadó Kft.-t nem terheli kártérítési kötelezettség az esetleges késedelmes kiszállítás, valamint a postai kézbesítés során bekövetkező károk miatt.

 

2. Vásárlási feltételek 

2.1 A vásárlást megelőzően pontos vásárlási adatok megadása szükséges. Az adatok pontos megadása alapfeltétele a megrendelés zökkenőmentes végrehajtásának. (Név, e-mail, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.) Ez minden esetben a Vevő felelőssége. Hibás adatokból eredő téves teljesítésért a Disciplina Kiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.2 A termék ára minden esetben tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza viszont a szállítási költséget. (E-könyv esetében a szállítási költség 0 Ft.) 

2.3 Webshoppunkban az alábbi fizetési módokra van lehetőség: utánvét, banki átutalás (e-könyv esetén kizárólag ez utóbbi lehetőség választható). 

2.4 A Vevő a megrendelést követően, de még a postázást (e-könyv esetében az azt tartalmazó üzenet megküldését) megelőzően jogosult elállni a vásárlástól. Ezt az igényét e-mail-ben, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen szükséges jelezni. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli, a vásárlás során számunkra átutalt összeget 3 munkanapon belül, az általa megadott számlaszámra utaljuk vissza.

 

3. Elállás a vásárlástól

3.1 Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog minden használatba nem vett termékre vonatkozik (kivéve e-könyv) - amely, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagolásban sértetlenül érkezik vissza címünkre. Az elállásra vonatkozó igényét a Vevő köteles e-mailben, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, határidőn belül bejelenteni. Fenti esetben a termék(ek) árát a termék(ek) visszaérkezését követő 7 munkanapon belül átutaljuk a Vevő által megadott számlaszámra. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, ezeket a Vevőnek kell viselnie. Amennyiben a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen a Disciplina webáruház részére visszajuttatni (7623 PécsRét u. 45. 3. em. 9.), fenntartjuk magunknak visszavásárlás mérlegelésének jogát.  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

3.2 A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (7623 PécsRét u. 45. 3. em. 9.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. 

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 

3.3 Nem tudunk lehetőséget biztosítani az akciós termékek cseréjére és 8 napon túli visszavásárlására.

 

4. Egyéb rendelkezések 

Nem tudunk felelősséget vállalni az alább felsorolt esetekben, bármilyen okból is következzenek be: 

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Disciplina webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. 

- Bármilyen program- vagy technikai hiba következményeiért. 

- Vis maior esetén. 

 

5. Adatkezelési irányelvek

5.1 A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. 

5.2 A Disciplina webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi. 

5.3 A Disciplina webáruház a vásárlók e-mail címét a Disciplina webáruház által összeállított hírlevél címzettjeként felhasználhatja. A hírlevélről való leiratkozás minden hírlevél végén elérhető linken keresztül, illetve a Vevő egyértelmű jelzése alapján történik. A Disciplina webáruház, a vásárló email címét harmadik fél számára hozzáférhetővé nem teszi

Jelen üzletszabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

6. Szellemi tulajdon, copyright

A disciplinakiado.hu és a disciplina.hu weboldalak egész tartalma (illusztrációk, szövegek, megnevezések, márkák, képek, videók) a Disciplina Kiadó Kft. tulajdonát képezik. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes reprodukciója kizárólag a Disciplina Kiadó Kft. előzetes engedélyével történhet.
A szolgáltatásaink által kínált összes információ, szövegek tartalma és a szoftverek az intellektuális tulajdonra és a copyright-ra vonatkozó nemzetközi törvények által védettek.

Kapcsolat

 • Disciplina Kiadó
 • 7623 Pécs
  Rét u. 45.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bejelentkezés

Facebook

Copyright 2015 © Disciplina Kiadó | Minden jog fenntartva.
Scham Industries Duvinet